בלוג

לוגו כאנביס

כָּאנְבִּיס

כתבות, סקירות, חוות דעת ועוד

בלוג

לוגו כאנביס

כָּאנְבִּיס

כתבות, סקירות, חוות דעת ועוד

כל מה שצריך לדעת על היק”ר, היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות

כל מה שצריך לדעת על היק"ר, היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות

כל מה שצריך לדעת על היק”ר, היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות

כאנביסמאמרים

היחידה לקנאביס רפואי (היק״ר) – משרד הבריאות 
כתובת:
רחוב ירמיהו 39, ירושלים מיקוד: 9101002, ת”ד: 1176
נגישות: המקום נגיש לאנשים עם מוגבלויות 
שעות פעילות: ימים א’ – ה’ 8:00 – 16:00
טלפון מוקד שירות לקוחות יק״ר: 08-6268000
פקס: ​​02-6474810  
אימייל: IMCA@Moh.Health.gov.il

לוגו היק"ר

משרד הבריאות במדינת ישראל אחראי כיום על כל נושא הקנאביס הרפואי. לצורך כך הקים משרד הבריאות באפריל 2013 את היחידה לקנאביס רפואי או בקיצור היק״ר. את היק״ר מנהל מאז הקמתה מר יובל לנדשפט, אשר זכה בתפקיד במכרז. תפקידה העיקרי של יחידת היק״ר לפעול להסדרת מקור מפוקח של קנאביס לשימוש רפואי ולמחקר, להסדיר את תחום הקנביס הרפואי בישראל ולהנגיש את תהליכי הגשת רישיון קנאביס, עיסוק בקנאביס, וכל ההמערכת של קנאביס רפואי מנוהל על ידי היק״ר. כמו כן היק״ר אחראי על מערך רישיונות הקנאביס בישראל ,כל שינוי מינון, חידוש רישיון, או הנפקה של רישיון ומרשמים עבור קנאביס רפואי עובר דרך היק״ר או רופאים המאושרים על ידי משרד הבריאות למתן רישיון קנאביס רפואי.  

על פי חוקי מדינת ישראל ומשרד הבריאות קנאביס הוא חומר המוגדר כ-“סם מסוכן” על פי חוק.זאת למרות טיוטת התקנות אשר פורסמו לאחרונה ששר המשפטים גדעון סער מקדם כי שימוש בקנאביס לא ישמש עבירה פלילית. נכון להיום, קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה זאת למרות כי יעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות הוכחו במאמרים ומחקרים רבים כמו למשל במחקר האחרון שפרסמה לאחרונה חברת תיקון עולם, מחקר קליני רחב שביצעה יחד עם בית חולים בלינסון. בנוסף, בכל הנוגע לשימוש בקנביס למטרות רפואיות, המדינה מחויבת בקיום קפדני של הוראות פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל”ג-1973 והתקנות שעל פיה וכן הוראות האמנה היחידה לסמים נרקוטיים 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs), לרבות תיקוניה משנת 1972.

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-1973
פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל”ג-1973

עיקרי הפעילות של היק”ר בישראל

היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות פועלת על פי העקרונות הבאים:

 • יש להתייחס לקנאביס, כמו כל מוצר רפואי אחר החייב בפיקוח הסדרה לצורך הבטחת בריאות הציבור ושלומו וזאת גם בהתחשב באופיו המיוחד של צמח הקנאביס והמוצרים הטבעיים המופקים מצמח הקנאביס ולא מוצר המיוצר במעבדה או במפעל;
 • בהינתן הסיווג של קנאביס כסם מסוכן על פי חוק במדינת ישראל, כל הסדר הנוגע לשימוש רפואי בקנביס במדינת ישראל צריך להיות קרוב, ככל האפשר, להסדרים הנוגעים לשימוש בתרופות נרקוטיות;
 • מחויבות משרד הבריאות בכל הנוגע לאספקת קנביס למטופלים אינה שונה, מוגברת או פחותה, ממחויבותה ביחס לכל מוצר רפואי אחר שאינה חיונית בחירום או שאינה נכללת בסל הבריאות;
 • משרד הבריאות מעוניין להסיר חסמים בכל הנוגע לאספקת קנאביס רפואי למטופלים היכולים להפיק ממנו תועלת רפואית
 • מדינת ישראל ומשרד הבריאות אחראים ומחוייבים לשמירה על שלום הציבור ובריאותו ואמונה על מניעת שימוש לרעה ועבריינות הקשורים לסמים מסוכנים ובכלל זה הקנאביס וקנאביס רפואי בפרט;
 • על מדינת ישראל חלה החובה לפקח על שוק הקנאביס, על ידי הגורמים הממשלתיים השונים (בריאות, משטרה, מכס, חקלאות), לתת רישיונות קנאביס כאשר הדבר נדרש ולנקוט בכל פעולה הנדרשת לשם שמירה על שלום הציבור ובריאותו ולשם מניעת שימוש לרעה ועבריינות הקשורים לסם. 
רישיון לקנאביס
רישיון לדוגמא

כמו כן משרד הבריאות הקצה משאבים ליק”ר עבור פניות הציבור. משרדי היחידה לקנאביס רפואי נותנים מענה טלפוני למטופלים בקנאביס ומספקים מידע בנושאים הקשורים לקנאביס רפואי: 

שעות פעילות מוקד היק”ר
ימים ראשון עד חמישי בשעות 08:00 – 18:00
טלפון: 08-6268000
דואר אלקטרוני (להגשת מסמכים בלבד): yakar.metupalim@moh.gov.il

יק"ר צור קשר

היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות פועלת, בין היתר, אל מול הגורמים הבאים:

 • מטופלים בקנאביס, חולים המבקשים אישור, רישיון או טיפול בקנביס
 • רופאים מומחים מורשים לתת המלצה למשרד הבריאות לרישיון ומרשם קנאביס עבור חולים עם התווית ומצבים רפואיים שונים 
 • “מנהלים” – רופאים המוסמכים לאשר ולנפק רישיון ומרשמים רפואיים לשימוש בקנביס
 • אתרי ריבוי וגידול קנאביס, חוות ומגדלים מפעלי ייצור, בתי מסחר למוצרי קנביס וחברות לשינוע קנביס – שרשת הערך שהיק״ר הגדיר ב- ״ספר ״הירוק״
 • בתי מרקחת מורשים לנפק קנאביס רפואי על פי משרד הבריאות 
 • יועצים מקצועיים, מעבדות בקרת איכות וגופי התעדת איכות
 • חוקרים וגופי מחקר בתחום הקנביס
 • משרדים וגופי ממשלה: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד לביטחון פנים, משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד הכלכלה, רשות המיסים – מכס, משטרת ישראל והרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול
 • סוכנויות ממשלתיות מקבילות במדינות החתומות על האמנה לסמים נרקוטיים 1961
 • ארגונים ועמותות: הסתדרות הרופאים בישראל (הר”י), ארגון הרוקחים, הארגונים הרפואיים המקצועיים (לתחומים הרלוונטיים להתוויות), עמותות ציבוריות ועוד
תמונה רופא

ועדות הפועלות במשרד הבריאות בנושא קנאביס רפואי:

 • ועדת היגוי בין-משרדית: למעקב ותיאום בנושא ומהווה דירקטוריון (מועצת מנהלים) להמלצה על אסטרטגיות הפעולה. הוועדה כוללת נציגים מהמשרדים והגופים הבאים: משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד המשפטים, המשרד לביטחון פנים, משרד החקלאות, משטרת ישראל, רשות המיסים – מכס והרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול
 • ועדת התוויות: הרחבת / צמצום מניפת ההתוויות, המלצות קליניות, בחינת כללי אתיקה וכללים פרמקו-לגאליים
 • ועדת ערר / חריגים: טיפול דחוף, טיפולי חמלה, ערעורים על החלטות
 • ועדת אבטחה: תקני אבטחה לגידול, למגדלים / עובדים, שינוע, ייצור, אספקה, רישוי
 • ועדת בקרת איכות: נושאי איכות ואמות מידה נאותות הנדרשים ב”שרשרת האספקה לקנביס לשימוש רפואי ולמחקר”
 • ועדת מחקר ופיתוח (מו”פ): הוועדה כוללת נציגי רגולציה, מדע ורפואה ותפקידה, בין היתר, בחינת בקשות מחקר והמלצה על סטנדרטים מקצועיים לקידום תחומי המחקר והפיתוח בקנביס

קנאביס רפואי ומשרד הבריאות, קצת היסטוריה

הקשר בין משרד הבריאות וקנאביס החל בשנת 2011 כאשר התקבלה ‘החלטת ממשלה מספר 3609‘ הקובעת כי משרד הבריאות ישמש “סוכנות ממשלתית” שתנהל את פעילות ענף הקנאביס הרפואי בישראל, בהתאם להוראות האמנה האמורה ופקודת הסמים. לצורך כך הוקמה במשרד הבריאות “יחידת הקנאביס הרפואי” (יק”ר) שמנהלת את פעילות הענף כולו בתחומי חקיקה, רישוי ופיקוח.

החלטת ממשלה מספר 3609
החלטת ממשלה מספר 3609

בשנת 2014 התקבלה ‘החלטת ממשלה מספר 1050‘ בה נקבעו העקרונות ל-אסדרה וקווי פעילות של ענף הקנאביס הרפואי, ולאחריה התחילה פעילות שוק הקנאביס שהייתה מוכרת עד לאחרונה, ונקראת כיום בשם הכולל ‘האסדרה הישנה‘. קנאביס רפואי לבעלי היתר, קרי רישיון קנאביס וקיבלו אישור קנאביס מהיק”ר להתחיל את הטיפול בקנאביס רפואי כמזור לכאבם, המטופל קיבל דרך מוקד החלוקה של חברות הקנאביס הרפואי אליה שויך המטופל על ידי משרד הבריאות בעת הנפקת הרישיון קנאביס . האספקה התנהלה באופן ישיר מהחברה למטופל, ללא תיווך של גורם ביניים כמו בית מרקחת.

בתאריך ה-26.06.2016 התקבלה ‘החלטת ממשלה 1587‘ ובה נקבע מודל ה”מדיקליזציה” (האסדרה החדשה) של משרד הבריאות – תהליך המעבר משיטת טיפול שאינה מדויקת למתווה המסדיר את תחום הקנאביס הרפואי בהיבטי טיפול קליני ומחקר לצורך פיתוח עתידי. מודל האסדרה החדשה מתואר במלואו במסמך הנקרא “הספר הירוק” אשר מכיל את כל הסטנדרטים לטיפול בקנאביס, מהו רישיון קנאביס, המסלול הנכון לטיפול עבור כל התוויה ושאר פרטים המבוססים על הניסיון הקליני שהצטבר עד היום ביק”ר ובשאר גופי מחקר ממשלתיים בעולם העוסקים בטיפול בקנאביס רפואי.

שרשרת האספקה של מודל האסדרה החדשה של היק"ר
שרשרת האספקה של מודל האסדרה החדשה של היק”ר

ב-2018 אושרה הצעת החוק לאי הפללה. על פי הצעת החוק המשטרה תאכוף את העבירות של שימוש או החזקת קנאביס בפעם הראשונה לבגיר באמצעות קנס של אלף שקל ובפעם השנייה באמצעות קנס של אלפיים שקל. התיק על עבירה שלישית ייסגר בתנאי של השתתפות בסדנאות או פעולות התנדבותית ורק בעבירה הרביעית יוגש כתב אישום. וב- 2019 רפורמת המדיקליזציה – האסדרה החדשה יוצאת לדרך.לראשונה ב-2021 נושא הלגליזציה, שוק קנאביס חוקי, נכנס להסכם קואליציוני. הממשלה מבטיחה לקדם הסדרה של שוק קנאביס חוקי ואי הפללת צרכנים. עד היום זה עוד לא קרה. כמו כן בשנת 2021 החלו 12 חברות קנאביס רפואי את פעילותן, סה״כ ישנן כ-26 חברות קנאביס בישראל, להלן לינק לכל חברות קנאביס בישראל.

ב-7.12.2021 הודיעה משרד הבריאות על הקמת ועדה  שתבחן את המשמעויות להחרגת חומרים או מוצרים המכילים CBD מפקודת הסמים המסוכנים. 

היק”ר הינה הגוף המוסמך במשרד הבריאות להנפיק למטופלים רישיונות שימוש בקנביס למטרות רפואיות בהתאם לנוהל 106 – רישיונות לשימוש בקנביס. בנוסף, היק”ר הינה הגוף המוסמך לבחינה, אישור והנפקת רישיונות מתאימים לכלל העוסקים והחוקרים בתחום הקנביס.

כאנביס – פלטפורמה דיגיטלית לאיתור והזמנה באיסוף עצמי או משלוח של קנאביס רפואי מכל בתי המרקחת המורשים לנפק קאנביס על פי משרד הבריאות. כאנביס מאפשרת הנגשת מידע, ממשק ידידותי ונוח למטופל, כמו כן אפשרות לחיפוש מלאי קנאביס רפואי מכל בתי מרקחת בארץ, עם כל התוצאות במקום אחד, כולל: השוואות מחירים של קנאביס רפואי בין בתי המרקחת השונים, חיפוש אצווה, ובנוסף אזור של מבצעים והנחות של כל הזנים הקיימים במלאיי בתי המרקחת בשוק הקנאביס הרפואי ובישראל בכלל בכל רגע נתון. כאנביס החלה כמאגר מידע של קנאביס רפואי וכיום היא הפלטפורמה הטכנולוגית המובילה להזמנה ואיתור של קנאביס רפואי בישראל המשרתתת אלפי מטופלים ועשרות בתי מרקחת המנפקים ומשנעים קנאביס רפואי ברחבי ישראל. 

🍀מוזמנים לאתר שלנו www.cannbis.co.il לחיפוש זנים, הזמנות, איסוף עצמי ומשלוחים

🍀בנוסף מוזמנים להירשם לניוזלטר שלנו ולהישאר תמיד מעודכנים בחדשות האחרונות

לוגו כאנביס

היק"ר

כאנביס

מאמרי כאנביס

מאמרים

מטופלי קנאביס רפואי

משה"ב

קנאביס רפואי


כתבות נוספות

עדכוני קנאביס רפואי תפרחות ושמני קנאביס רפואי, סיכום השבוע שהיה

עדכוני קנאביס רפואי תפרחות ושמני קנאביס רפואי, סיכום השבוע שהיה 26.1.23

דירוג זניםחיפוש זנים

מנגישים למטופלי הקנאביס הרפואי בישראל את כל עדכוני הזנים במלאיי בתי המרקחת מהשבוע שחלף. זנים בקרוב במלאי טיקי רייןTiki RainT20/C424%גידול אינדור קנדי, Wagnersיבוא חברת IMCלהתראה אוטומטית כשהזן יגיע לבתי המרקחת…

סקירת זן קנאביס רפואי טיקי ריין – סאטיבה קנדית חדשה מבית Wagners

🍀 סקירת זן קנאביס רפואי טיקי ריין – זן קנדי חדש בגידול אינדור מבית Wagners

סקירת זןתפרחות

טיקי ריין Tiki Rain תפרחת קנאביס רפואי עתירת THC מסוג סאטיבה בקטגוריית T20/C4, גידול אינדור קנדי של המותג Wagners, יבוא של חברת IMC, בקרוב בבתי המרקחת השונים ברחבי הארץ. טיקי…

כל הזכויות שמורות כאנביס 2024 ©

|

אודות כאנביס

אתר כאנביס מרכז מלאי קנאביס רפואי מכל בתי המרקחת בארץ ומציע שירותי איתור מלאי, הזמנת קנאביס רפואי, משלוחים ואיסוף עצמי, התראות על זמינות מלאי קנאביס בבתי מרקחת ועוד.

האתר פותח על ידי מטופלים עבור מטופלים ומייצג תמונה עדכנית 24/7 של מלאי הקנאביס הרפואי בארץ. בפלטפורמה תמצאו בתי מרקחת פרטיים כגון אורנים פארם בירושליים, ובית המרקחת גבעול בתל אביב; בתי מרקחת מרשת ש.ר.מ. כגון הנגב בבאר שבע וישראל ביהוד; וכמובן סניפי סופר פארם כמו גדרה, רמת ישי, גן יבנה ורבים נוספים המורשים לנפק קנאביס רפואי.

מעבר לקטלוג הנרחב, האתר עוזר לאתר זנים במחירים מוזלים, לחפש זני קנאביס בקטגוריות השונות (T20/C4, T15/C3 ועוד), לחתוך לפי סוג זן (סאטיבה, אינדיקה או היברידי), להשוות מחירים ואחוזי אצווה, לתת משוב וחוות דעת, ומרכז מידע רב על שוק הקנאביס הרפואי בארץ ובעולם.